series

Izruna:  US [ˈsɪriz] UK [ˈsɪəriːz]
  • n.Sērijas; virkne nepārtraukti; sērija
  • WebSērijas grāmatu sērija
n.
1.
līdzīgas lietas, kas ievērot viens pēc otra kopa
2.
kopa, televīzijas vai radio programmas, kas ir visu par noteiktu priekšmetu, personu vai personu grupu
3.
kopa, grāmatas, dokumenti utt. kas tiek publicētas ar vienādu dizainu, lai pierādītu, ka tie pieder pie vienas grupas; kopa ar tiem saistīto ražojumu, jo īpaši automobiļu, veic ar vienu un to pašu pamata dizainparaugu noteiktam uzņēmumam
4.
laika periodā starp divām komandām spēles komplektu