seamarks

  • n.Seamark; bojas jūrā jūrā; augstākā ūdens līmeņa līniju
n.
1.
objekts zemē viegli redzams no jūras, kas kalpo kā palīglīdzekli navigācijas