scrummage

Izruna:  US [ˈskrʌmɪdʒ] UK ['skrʌmɪdʒ]
  • v.(Football) Scrum
  • WebPiedalīšanās kaušanās