ropiness

Izruna:  US ['roʊpɪnɪs] UK ['rəʊpɪnɪs]
  • n.Vadu līmi var jāievelk
  • WebLapiņas; saķeri; Stiks