ropey

Izruna:  US ['roʊpɪ] UK ['rəʊpɪ]
  • adj.Vismaz noteikta kvalitātes līmeņa
  • WebNodzīvots; Virves; Neregulārās