ropeways

  • n.Kabeļa piekarceļu; piekarceļu
n.
1.
savērti no augsta balstiem un nesusi smagus priekšmetus, piem., žurnālos no vienas vietas uz citu, izmantojot gaisa kabeļu sistēmu