res

  • n.Ārpusē, notikuma rekvizītu
  • WebReticuloendothelial system (reticuloendothelial system), resursiem, resursu faili
n.
1.
likumā, jautājumu vai lieta
abbr.
1.
atjaunojamo enerģijas avotu
2.
atjaunojamās enerģijas sistēmas
3.
Entomoloģisko Karaliskajā biedrībā