rectrix

Izruna:  US ['rektrɪks] UK ['rektrɪks]
  • n."Dinamiskā" astes spalvas
  • WebRectrices