recompile

Izruna:  US [rɪkəm'pɑɪl] UK [rɪkəm'pɑɪl]
  • v.Pārkompilēt
  • WebSpēku recompilation; Apkopošanu; Nederīgos objektus atdzimšana