re

Izruna:  US [reɪ] UK [reɪ]
  • abbr.(= Reti zemes) retzemju elementi; Lietas
  • n."Mūzika" diatoniska skaņu garu pavedienu
  • prep.Priekšmets
  • WebVēlreiz; Re; Reynolds (Reynoldsnumber)
n.
1.
otrā Piezīme sol PL mūzikas skalā
abbr.
1.
(= reti zemes)
2.
(= nekustamo īpašumu)
3.
[Ķīmija] (= rēnijs)
4.
< BrE >(= Royal Engineers)
5.
(= Royal Exchange)
6.
(= Reformēja bīskapa)
prep.
1.
izmantot biznesa vēstulēs par tēmu, ka jūs gatavojaties rakstīt par ieviešanu
n.
1.
the second note in the sol- fa musical scale 
abbr.
1.
(= rare earths) 
2.
(= real estate) 
3.
[ Chemistry](= rhenium) 
4.
<<>  Royal Engineers) 
5.
(= Royal Exchange) 
6.
(= Reformed Episcopal) 
prep.
Eiropa >> Norvēģija >> Nogulumu
Europe >> Norway >> Re