quantitates

  • v.Noteikšanu [lēsts] numuru; Kvantitatīva noteikšana
  • WebKvantitatīvā; skaita noteikšana Daudzuma noteikšana
v.
1.
lai novērtētu vai noteikt precīzi skaitu, grādu vai summu, kaut