pteropod

Izruna:  US ['terəˌpɒd] UK ['terəpɒd]
  • adj.Spārnota pēda mērķis
  • n.Pteropoda dzīvnieku
  • WebPteropoda dzīvnieki; pteropods; gliemezis
n.
1.
okeāna gliemjus mollusk, kas ir ar spārnu un kāju formas cilpas, kas tiek izmantoti kā peldēšana orgāniem.