proclitic

Izruna:  US [ˌproʊ-] UK [ˌprəʊ'klɪtɪk]
  • adj.Savienojumu izruna
  • n.Akcentē tādus vārdus
  • WebSeko; Savienojumu izruna vārdus; Seko man ļāvis nosaukt briesmīgo vārdu savienojumu
adj.
1.
samazināts veidlapu vārdu, kas ir cieši piestiprināta pēc tā vārdu izruna un ir bez izcēluma savs, e. g. raksturo ' d ' 'd' tu '
adj.
1.
describes a reduced form of a word that is closely attached in pronunciation to the word following it and has no accent of its own, e. g. ' d'' in ' d' you'