premoral

  • WebBijušais tikumību; morālais statuss