popl

  • WebAttēla saite; Starptautiskā konference par principiem programmēšanas valodas; Vecāku ceļu saites metode