pleopod

  • n."Pārvietošana" (vēžveidīgo kāpurs) (pieaugušo) un gliemjus Hindai
  • WebVēdera zari; peldēšanas kāju pirmo peldvietu pēdas