pinocytic

Izruna:  US [pɪnoʊ'sɪtɪk] UK [pɪnəʊ'sɪtɪk]
  • adj.Pinocytosis (bioķīmija)
  • WebPinocytosis veidošanās