paramos

Izruna:  US ['pærəmɒs] UK ['pærəmɒs]
  • n.(Tropu apgabalos no Dienvidamerikas valstīm, jo īpaši no Andiem) no tīreli plato
  • WebAlpu zona