papistry

  • n.Mie pāvesta sistēmu; Romas katoļu baznīca (doktrīnu)