outroot

  • v.Zaudējušas saikni ar dzimto zemi; izzušana; ārā (mājās): v
  • WebIzskaušanai; sakne; izskaušanai