outbraved

  • v.Drosme pār [win]; Courage pār; Nav sirds
  • WebLai pārvarētu; Drošāks par drosmīgs; Drosme ir labāka nekā
v.
1.
jāsaskaras ar izaicinājumu saņemt draudus
2.
būt drošāks nekā kāds cits