organization

Izruna:  US [ˌɔrɡənɪˈzeɪʃ(ə)n] UK [ˌɔː(r)ɡənaɪˈzeɪʃ(ə)n]
  • n.Organizācija; Iestādēm; Grupas; Pasākumi
  • WebOrganizācijas; Organizatoriskā struktūra; Organizatoriskā struktūra
n.
1.
cilvēku grupa, kas ir koplietošanas noteiktam mērķim vai interesi, piemēram politiskās partijas vai labdarības
2.
veids, kurā dažādām daļām no kaut kā apvienot vai sakārtotas; darbības vai procesa plānošana un organizēšana, kaut