operationalism

Izruna:  US [ˌɒpə'reɪʃənəlˌɪzəm] UK [ˌɒpə'reɪʃənəlˌɪzəm]
  • n."Zhe" darbību
  • WebTeorija par operāciju; Darbību; Darbības teorijas
n.
1.
viedokli, ka nosacījumi par zinātniskās koncepcijas būtu jānosaka, izmantojot zinātnisko darbību, piemēram, mērīšanas vai vērojot, ko veic, lai noteiktu vai atspēkot tos