mistreat

Izruna:  US [mɪsˈtrit] UK [mɪsˈtriːt]
  • v.Ļaunprātīga izmantošana
  • WebMistreats; slikti izturas greizsirdīgs
brutalize bully ill-treat ill-use kick around maltreat manhandle mess over mishandle abuse misuse
v.
1.
izturēties pret kādu negodīgu vai nežēlīgi veidā
v.