meropia

  • WebDaļēji neredzīgiem un daļēji akls; daļēja aklums