lis

  • n.Zemes resursu informācijas sistēmu
  • WebLaboratorijas informācijas sistēmu (laboratorijas informācijas sistēma), laboratorijas informācijas sistēmu/lab informācijas pārvaldības sistēma