las

  • WebAnjonu virsmaktīvās vielas; 12 alkil benzola sulfonic acid nātrija lineārās alkil benzola sulfonic acid nātrija sāls (Linear vērtībām sulfonātu)