jimbaran

  • n."Brigāde" Jimbaran
  • WebJimbaran jomā; Jimbaran pludmalē; Balletdor
n.
1.
[Ceļot] beach resort Bali, Indonēzija
n.
1.
[Travel] a beach resort in Bali, Indonesia