isoline

Izruna:  US ['aɪsəˌlaɪn] UK ['aɪsəʊlaɪn]
  • n.Kontūras; Kontūras; Ekvipotenciālo līnijām; Ekvivalenta rindas
  • WebEkvivalentu; Parametru līknes; Vienkārša stieples
n.
1.
karti, kas savieno punktus ar tādu pašu vērtību, par mainīgajiem lielumiem, piemēram, temperatūras un gaisa spiediena līniju.