invariables

Izruna:  US [ɪnˈveriəb(ə)l] UK [ɪnˈveəriəb(ə)l]
  • adj.Bez izmaiņām; Nevar mainīt; Visi
  • n.Invarianta "Skaits"
  • WebNevar noslēpt šīs konstantes; Invariantu faktors