interrogatives

Izruna:  US [ˌɪntəˈrɑɡətɪv] UK [ˌɪntəˈrɒɡətɪv]
  • n.Jautājums vārdi
  • adj.Par šo datu apskati; Jautājums
  • WebJautājumiem; Jautājuma tips; Jautājošam teikumu modeļus
adj.
1.
izmantot jautājuma uzdošanas
2.
jautājošam vārds vai frāze ir viens, ko izmanto, lai ko jautātu
n.
1.
vārdu vai frāzi, ko izmantot uzdodama jautājumus, piemēram "kas?" vai "kā?"
adj.
n.
1.
a word or phrase that you use for asking a question, for example  what?” or  how?”