incurvates

  • adj.Iekšējās līknes
  • v.(Radīt) iekšējās līknes
  • WebPārstrādei; Smilga