incorporable

Izruna:  UK [ɪn'kɔːpərəbl]
  • adj.Var apvienot; Var apvienot vienā; Var sajaukt; Var iestāties šajā uzņēmumā
  • WebVar apvienot; Varat kombinēt