hubert

Izruna:  US [ˈhjubərt] UK [ˈhju:bə:t]
  • n.Hubert; "Vīriešu" cilvēks
  • WebHU Hongjun; Apkārt pull; Bert
North America >> Amerikas Savienotās Valstis >> Hubert
North America >> United States >> Hubert