honourably

Izruna:  US [ˈɑnərəblɪ] UK ['ɒnərəblɪ]
  • adv.Cieņu; Pareizi
  • WebTas gods; Cieņas vērta