gybing

  • n.Kanāla pārmaiņas nāks
  • v.(Rada) (A) pusi pārvietojas uz sāniem
  • WebGybing; mainīt virzienu ventilators; valkā
deride ridicule jibe jeer laugh (at) mock scout shoot down skewer
v.
1.
šūpoles, vai veikt priekšplānā - and - aft bura šūpoles, no vienas puses uz otru, kad pirms vējš buru laiva
2.
mainīt virzienu, pagriežot prom no vēja dēļ priekšplānā-un-pakaļgala-buras gybing, vai radīt burinieks, lai mainītu virzienu šādā veidā
v.
1.
to swing, or make a fore- and- aft sail swing, across from one side of the boat to the other when sailing before the wind 
2.
to change direction by turning away from the wind, as a result of a fore- and- aft- sail gybing, or cause a sailing ship to change direction in this way