gonoph

  • WebKabatzagļu; krāpšana; slengs un zagļiem