gc

  • n.Gāzes hromatogrāfija; Gāzes hromatogrāfija; GH
  • WebGāzu hromatogrāfijas (gāzu hromatogrāfija); Gāzu hromatogrāfijas (gāzu hromatogrāfs); Atkritumu (atkritumu savākšana)