galops

  • n."gallopade"
  • v.Izlaist divas ceturtdaļas zibens-ātrai deju
  • WebGalopade; Ka Los deju; dejas slimības