galop

Izruna:  US ['gæləp] UK ['gæləp]
  • n."gallopade"
  • v.Izlaist divas ceturtdaļas zibens-ātrai deju
  • WebGalopade; Ka Los deju; dejas slimības
Variant_forms_ofgalopade