fruticose

Izruna:  US ['frutəˌkoʊs] UK ['fru:tɪkəʊs]
  • adj."Stādīšana" krūmi
  • WebShrubby; Fruticose ķērpji; Stumbra forma