flopover

  • n."Video" lauku frekvenču nestabilitāte
  • WebGaili; Virziena šķeterējamās laiku; Attēls vaina