find

Izruna:  US [faɪnd] UK [faɪnd]
  • v.Atrast; atrast; atrast; domāju, ka
  • n.Noteikšana
  • WebAtrast; atrast; sk.
miss overlook pass over
ascertain descry detect determine dig out dig up discover dredge (up) ferret (out) find out get hit (on upon hunt (down up learn locate nose out root (out) rout (out) rummage run down scare up scout (up) track (down) turn up
v.
1.
atklāt kaut ko, vai lai redzētu, kur tas ir, meklējot atklāt kaut ko nejauši; atklāt, vai paziņojums kaut; atklāt, faktu vai informācijas; piepeši atklāt, vai kaut ko saprast
2.
lai iegūtu kaut ko
3.
izjust emocijas, ka neesat pieredzējis agrāk; piedzīvot kaut ko noteiktā veidā
4.
ir kaut kā atzinums sakarā ar lietām, kas jums ir pamanījuši vai pieredzējis pats
5.
padarīt par kaut ko formālu lēmumu pēc klausoties visus faktus
6.
Ja jūs atradīsiet laiku vai naudu darīt kaut ko, jums ir pietiekami daudz laika vai naudas, lai to izdarītu
n.
1.
kaut kas labs, interesants vai vērtīgs atklājat nejauši