fascicule

Izruna:  US ['fæsɪˌkjul] UK ['fæsɪkju:l]
  • n.(Grāmatas) sadaļā; "Sekcija" (nervu un muskuļu) paka
  • WebRitmikas