fa

Izruna:  US [fɑ] UK [fɑː]
  • abbr.Ar "fine arts"
  • n."Mūzika" diatoniska IV galvenās skalas skaņas
  • WebFabriku automatizācija (Factory Automation); Folāts (folic acid); Fulvic acid (Fulvic Acid)
n.
1.
ceturtā Piezīme sol PL mūzikas skalā
abbr.
1.
Tāpat kā tēlotājmāksla
2.
Tāpat kā futbola asociācija
3.
Tāpat kā lauka artilērijas
4.
Tāpat kā lauku ambulance
5.
[Medicīnas un veselības aprūpes] Tāpat kā pirmās palīdzības
n.
1.
the fourth note in the sol- fa musical scale 
abbr.
1.
5.
[ Medical & Healthcare] Same as first aid