exultation

Izruna:  US [ˌegzʌl'teɪʃn] UK [ˌegzʌl'teɪʃn]
  • n.Lepns; Prieks; Sajūta savas auzas
  • WebEkstazī; Prieks; Kāzas