estreats

  • v.Kopiju (ieraksti) un (ar kopiju) kolekcijas (soda)
  • n."Tiesību akti" (par ierakstiem, piemēram, naudas sods) kopija
  • WebTiesas ierakstam
n.
1.
taisnība ekstrakta no vai juridiskais ierakstu kopiju
v.
1.
lai kopētu no tiesisko ierakstam, lai sodītu kādu