equ

  • WebLīdztiesības nodrošināšanai; Vienādam; Vienādu (vienlīdzīgu)