entropic

  • WebEntropija sensitīvu komunikāciju entropija konfidenciāliem saziņas tehnoloģijas; entropija