ef

  • n.Izsviedes frakcija; tūska koeficients; Eiropas Ekonomikas Kopiena
  • WebEF (izsviedes frakcija), EF (angļu pirmo); gariem spārniem (mūžīgo spalva)